Formació

formacio_titol

 

Responsable de la comissió: —     

Objectius

1 Assumir els mitjans de l’objectiu inspectorial com objectius de la comissió.

2 Garantir la informació i la canalització de materials, estris i recursos formatius.

Medis

  • Preparar i garantir el bon funcionament de les trobades associatives (trobades, EE.EE., Recessos…).
  • Ajudar a canalitzar i consolidar les propostes que es fan des del grup Àgora
  • Enviar pautes als coordinadors dels centres per ajudar a fer els projectes de centre
  • Enviar les adreces electròniques a tots els centres CEP que organitzin jornades formatives.

3 Corresponsabilitzar-nos de la tasca de la comissió.

Medis

  • Material i arxiu (fer arribar els materials sol·licitats, organització del material inspectorial, arxiu carpetes…)
  • Avançament de qüestions en relació a les trobades (casa, full…)
  • Iniciar les reunions amb una estona de pregària amb vistes a crear un ambient d’acollida a l’Esperit, de disponibilitat i discerniment.