agora_titol

 

Responsable de la comissió: —

Objectius

  1. Potenciar la difusió i les activitats del grup Àgora tot mantenint una relació més dinàmica entre el grup Àgora, el Consell i els membres de l’Associació.
  2. Estar atent a la realitat sòcio-política del nostre entorn i a les necessitats d’informació dels cooperadors, propiciant la reflexió sobre la mateixa i emprant els mitjans de comunicació inspectorials (butlletí, plana WEB) per a la seva dinamització.