PI_0102_titol

OBJECTIU GENERAL:

Optem per revitalitzar l’Associació a fi de donar testimoni de l’Evangeli, i créixer en la vocació de CCSS mitjançant ser, viure i treballar com Associació.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1 Desvetllar la vocació del Cooperador Salesià en els nostres ambients pastorals juvenil, familiar..
2 Implicar-nos, amb el projecte personal i associatiu, en donar resposta als diferents reptes del nostre entorn (socials, culturals, religioses, eclesials..

LÍNIES D’ACCIÓ

Desvetllar la vocació del Cooperador Salesià en els nostres ambients pastorals juvenil, familiar..

1
Dirigir accions concretes de promoció vocacional en els ambients de Pastoral Juvenil, coordinant esforços amb els responsables d’aquestes àrees i dins d’un pla conjunt d’animació inspectorial.
Plantejament i/lo revisió de la coordinació entre SDB, FMA i CCSS en diferents camps i àmbits (local, inspectorial … ).
Proposat d’elaboració del pla pastoral vocacional de FASA.
2
Tenir cura en el moment de la presentació de la vocació, utilitzant els mitjans més adequats.
3
Elabora i afegir materials de formació en l’àmbit inspectorial i nacional, especialment en l’etapa de formació inicial, que ajudin a viure el sentit de pertinença com a conseqüència del procés de discerniment vocacional
Ús adequat dels materials formatius.
Revisió de les carpetes de formació inicial.
Reflexió sobre la pedagogia de la dimensió associativa en la promoció vocacional.

 Implicar-nos, amb el projecte personal i associatiu, en donar resposta als diferents reptes del nostre entorn (socials, culturals, religioses, eclesials…

1 Reflexió sobre el sentit de la disponibilitat vers el servei i el compromís apostòlic.
2 Implicació dels cooperadors en el Moviment de Llars Dom Bosco i en Cooperació Salesiana i Tercer Món.
3 Oferta de diversos projectes inspectorials adequadament seleccionats i motivats.
4 Potenciacióde la implicació dels CCSS en les activitats apostòliques del Quart Món.
5 Recolzament a projectes dels Centres quan aquests ho demanin per manca de personal, material…
6 Incloure temes, en els plans de formació inicial i permanent, en els quals es tracti del caràcter apostòlic de la nostra Associació davant dels problemes de marginació i pobresa.