projecte0708
 

Obj. 1

Llegir i descobrir les línies força del PVA. (identitat vocacional i formació)

 

Mitjans Provincials

 
 • Elaboració d’una pauta per a la lectura i comprensió del PVA.
 • Muntatge d’una exposició plàstica de la feina feta, per centre, en l’Assemblea de fi de curs.

Mitjans Locals

 
 • Dedicació d’un màxim de 6 sessions (en grup/centre)a la lectura i comprensió del PVA.
 • Ressò de la feina feta en la memòria del curs i en forma d’expressió plàstica.

Mitjans Personals

 
 • Lectura del PVA.

Obj. 2

Prendre consciència (localment i provincial) de l’activitat apostòlica dels SSCC. (apostòlica i animació)

 

Mitjans Provincials

 
 • Elaboració d’un guió i una fitxa per a la comunicació de l’apostolat entre els SSCC.
 • Recull i arxiu de les dades “apostòliques” de cada SSCC.
 • Ressò provincial de la feina feta en l’Assemblea de fi de curs (“Identity”).

Mitjans Locals

 
 • Comunicació de l’apostolat dels SSCC (en cada grup/centre) al 1r-2n trimestre.
 • Enviament de les fitxes (2dades apostòliques”) al secretari provincial a finals del 2n trimestre.

Mitjans Personals

 
 • Preparació, a partir del guió i fitxa, de la comunicació personal sobre l’apostolat.

Obj. 3

Clarificar els elements bàsics que configuren la dimensió apostòlica del Projecte de Centre. (apostòlica i organització)

 

Mitjans Provincials

 
 • Reflexió i discerniment d’aquests elements a partir de la dimensió apostòlica dels projectes de centre del curs 0607.
 • Difusió d’aquests elements bàsics entre els coordinadors/es de centre.

Obj. 4

Aplicar l’esquema de Projecte de Centre com a eina animadora de la vida del Centre. (organització, animació i administració)

 

Mitjans Locals

 
 • Confecció del Projecte de centre seguint l’esquema base (curs 0506). Lliurament del Projecte de Centre al secretari provincial abans del 4 de novembre.
 • Elaboració dels pressupostos i balanços d’acord amb les pautes de la SEC.

Mitjans Personals

 
 • Confecció i comunicació de la dimensió formativa del Projecte Personal.

Obj. 5

Promoure la realitat de Llars don Bosco(apostòlica)

 

Mitjans Provincials

 
 • Consolidació del funcionament de la Comissió Provincial.
 • Informació habitual de les activitats i la realitat de LDB.
 • Obertura de la Trobada Provincial a altres parelles i matrimonis.
 • Iniciació de contactes amb la Pastoral Familiar diocesana.
 • Adjuntar el Full de Comunicació de LDB amb el Butlletí de SSCC.
 • Redescobrir, els SSCC, el moviment de LDB, presentant-lo als coordinadors locals o a grups interessats.

Mitjans Locals

 
 • Elaboració d’iniciatives locals per tal de presentar o iniciar nous grups i/o integrar noves parelles als equips existents.
 
[Document en PDF amb el projecte provincial]