projecteprovincial0910
 
Obj. 1

Dotar-nos d’eines per a gestionar els conflictes de relació interpersonal que inevitablement sorgeixen en els grups i/o centres.

 

Mitjans Provincials

  EINES FORMATIVES
 
 • Elaboració i difusió d’un material formatiu susceptible de ser treballat en els grups. (As Inici).
 • Realització de la trobada de formació provincial entorn el tema de gestió de conflictes (març).
  EINES ESPIRITUALS
 
 • Realització dels recessos provincials entorn l’experiència del trencament i del perdó (advent i quaresma).
  EINES DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT
 
 • Reflexió en CP sobre el tema dels germans allunyats.

Mitjans Locals

  EINES FORMATIVES
 
 • Inclusió en el calendari dels grups d’alguna sessió per a treballar aquest material.
  EINES DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT
 
 • Disseny de com fer el seguiment i acompanyament de persones en un centre (I Trobada de F i C).

Mitjans Personals

  EINES FORMATIVES
 
 • Lectura i reflexió d’aquest material.
 • Participació trobada provincial de formació (març).
  EINES ESPIRITUALS
 
 • Participació en els recessos.
 • Celebració del sagrament de la reconciliació.
Obj. 2

Continuar assumint les conseqüències derivades de la definició dels àmbits de la dimensió apostòlica.

 

Mitjans Provincials

 
 • Constitució d’un equip de reflexió sobre PF format per diferents membres de la FASA (setembre).
 • Elaboració d’un calendari de reunions (octubre).
 • Recull de la reflexió en forma de document (juny).

Mitjans Locals

 
 • Invitació als responsables de PF a participar d’aquest equip (Assemblea Inici).
 • Proposta de suggeriments personalitzats a cada Centre sobre l’àmbit Església Local (As. Ini tarda).
 • Treball en CL dels suggeriments proposats.
Obj. 3

Elaborar el Directori Provincial, tal i com marca el PVA, en un context de celebració de Congrés provincial.

 

Mitjans Provincials

 
 • Elaboració d’un esborrany en el CP (1r trim).
 • Organització del Congrés Provincial (2n trim).
 • Realització del Congrés Provincial que refrendi el Directori (II Trobada de formació i coordinació).

Mitjans Locals

 
 • Treball i enriquiment de l’esborrany en CL (2n trim).
 • Participació en el Congrés Provincial que refrendi el Directori (II Trobada de formació i coordinació).
Obj. 4

Actualitzar el Projecte Personal de Formació.

 

Mitjans Personals

 
 • Dedicació d’una sessió de grup a fer una actualització del Projecte Personal Formatiu (visita coordinador provincial i/o conseller de formació).
 
[Document en PDF amb el projecte provincial]