projecteprovincial1112

Obj. 1

Conèixer més a fons la realitat provincial per tal d’assenyalar unes línies de futur en el marc d’un congrés provincial.

Mitjans Provincials

EINES DE CONEIXEMENT
 • Elaboració i distribució d’un esborrany d’informe sobre l’estat de l’ASC en la província de BCN (Trobada coordinació set’11).
 • Presentació de dades objectives sobre alguns aspectes rellevants de la província (Assemblea Inici de curs).
EINES DE PRESA DE DECISIONS
 • Celebració d’un congrés provincial per tal de decidir sobre les línies de futur (maig’12).
 • Temporització i distribució d’aquestes línies en objectius i mitjans al llarg del trienni 12-15 (maig’12).
 • Presentació de candidats a formar part del CP (maig’12).

Mitjans Locals

EINES DE CONEIXEMENT
 • Enriquiment i millora de l’informe en una (o més) reunió de grup/centre (data límit: 31 des’11).
 • Confecció definitiva de l’informe (Trobada de Coordinació i Formació I, feb’12).
EINES DE PRESA DE DECISIONS
 • Priorització, mitjançant votació dels membres del centre, de les propostes de futur que planteja l’informe (març-abril).

Mitjans Personals

EINES DE CONEIXEMENT
 • Lectura personal de l’informe (1r trimestre).
EINES DE PRESA DE DECISIONS
 • Discerniment personal de quines han de ser les línies de futur per a la Província (març-abril).

Obj. 2

Reflexionar sobres les qüestions ètiques que planteja l’enginyeria genètica.

Mitjans Provincials

 • Presentació d’uns materials provincials per aprofundir en la dimensió ètica de l’enginyeria genètica (Assemblea Inici de curs).
 • Enfocament de la trobada provincial entorn al tema bioètic de l’enginyeria genètica (març’12).

Mitjans Locals

 • Realització d’una (o més) sessió prèvia a la trobada provincial sobre l’enginyeria genètica (2n trim).

Mitjans Personals

 • Lectura personal d’un article, visualització d’una pel·lícula (2n trim).
 • Participació en la trobada provincial (març’12).
[Document en PDF amb el projecte provincial]