Enllaç per visualitzar i descarregar butlletí provincial trimestral, Nadal 2018
Enlace para visualizar y descargar boletín provincial trimestral, Navidad 2018

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_pmdm_cooperadores_org/EfpEd4lK9wNIlryQp6JmMDUBOBiN-JWX4Z2oZA8FLSuwXw?e=HFNn0L