Visita del Consell Provincial al Centre de Ciutadella (Menorca)

Visita del nostre Consell Provincial als Salesians Cooperadors del Centre de Ciutadella (Menorca). Visita de nuestro Consejo Provincial al los Salesianos Cooperadores del Centro de Ciudadella (Menorca).   … [Read more...]

Trobada del Centre de Ciutadella i recés advent

El passat dia 8 aprofitant la festa de la Immaculada vam celebrar sa nostra trobada de centre i el recés d’advent. Podríem dir que va ser un “TODOS PONEN” de sa nostra fe.    Déu i va posar la primera crida personal i nosaltres la resposta i participació. Hi estava representat tot el Centre!. Fins i tot vam tenir sa sort de comptar amb una persona convidada acabada d’arribar a l’illa com aquell que diu. També germans/nes nostres que estant malalts es van fer presents encara que fossin pocs … [Read more...]