Convocatòria Recés de Quaresma i Trobada de Formació 2016

Els propers dies 12 i 13 de març tindrà lloc a Martí-Codolar el Recés de Quaresma i la Trobada de Formació anual dels Salesians Cooperadors de la nostra província. Aquest curs el recés de Quaresma està animat per la salesiana cooperadora Tere Carulla del centre de Terrassa, i anirà al voltant del tema: “Una misericòrdia que cura”.

La Trobada de Formació anirà entorn la solidaritat i estarà animada per l’ONG VOLS. Porta per títol: “L’Espiral solidària: una proposta per a transformar el nostre món des del dia a dia”.

La jornada formativa pretén mostrar un dels instruments de VOLS per a impulsar el canvi entre els més joves: l’Espiral Solidària.

L’Espiral Solidària és un recull de materials i propostes didàctiques adreçades a adolescents, joves i també públic adult, per a generar dinàmiques de reflexió i acció entorn a qüestions de la vida quotidiana, tot partint de la premissa que les nostres accions quotidianes (per petites o insignificants que puguin semblar) tenen implicacions a nivell global.

L’Espiral planteja una sèrie de temes: Consum Responsable d’alimentació, de roba o de tecnologia, immigració, sobirania alimentària, aigua o finances ètiques. A partir d’una aproximació a cadascun dels temes, de reflexionar en grup sobre el nostre comportament individual i de les implicacions globals, es convida a impulsar accions al nostre entorn per a promoure la presa de consciència i la difusió d’alternatives a l’abast per a la transformació.

En aquesta trobada tindreu oportunitat de participar en dos tallers on es treballaran dos dels temes proposats per L’Espiral Solidària. A l’hora d’enviar la inscripció a la trobada haureu de posar l’ordre de preferència d’aquests tallers (veure full de convocatòria més avall)

Us esperem a tots!

Descarrega l'arxiu (PDF, 219KB)

 

Los próximos días 12 y 13 de marzo tendrá lugar en Martí-Codolar el Retiro de Cuaresma y el Encuentro de Formación anual de los Salesianos Cooperadores de nuestra provincia. Este curso el retiro de Cuaresma está animado por la salesiana cooperadora Tere Carulla del centro de Terrassa y tratará sobre el tema: “Una misericordia que cura”.

El Encuentro de Formación irá en torno a la solidaridad y estará animado por la ONG VOLS. Lleva por título: “La Espiral solidaria: una propuesta para transformar nuestro mundo desde el día a día”.

La jornada formativa pretende mostrar uno de los instrumentos de VOLS para impulsar el cambio entre los más jóvenes: la Espiral Solidaria.

La Espiral Solidaria es una recopilación de materiales y propuestas didácticas dirigidas a adolescentes, jóvenes y también público adulto, para generar dinámicas de reflexión y acción en torno a cuestiones de la vida cotidiana, partiendo de la premisa de que nuestras acciones cotidianas (por pequeñas o insignificantes que puedan parecer) tienen implicaciones a nivel global.

La Espiral plantea una serie de temas: Consumo Responsable de alimentación, de ropa o de tecnología, inmigración, soberanía alimentaria, agua o finanzas éticas. A partir de una aproximación a cada uno de los temas, de reflexionar en grupo sobre nuestro comportamiento individual y de las implicaciones globales, se invita a impulsar acciones en nuestro entorno para promover la toma de conciencia y la difusión de alternativas a la alcance para la transformación.

En este encuentro tendrás oportunidad de participar en dos talleres donde se trabajarán dos de los temas propuestos por La Espiral Solidaria. A la hora de enviar la inscripción al encuentro tienes que poner el orden de preferencia de estos talleres (ver hoja de convocatoria más abajo)

¡Os esperamos a todos!

Descarrega l'arxiu (PDF, 197KB)