Recés 9/02 Salesianes Sant Andreu. Accés a la documentació i ponència Tere Carulla

 Adjuntem enllaços per poder accedir a la documentació i la ponència de la Tere Carulla, per tal de poder realitzar-lo, tant com a centre, grup o a nivell invidual.

Enllaç al PowerPoint:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EZ7hDl-qmpBHoRnfwCI4SVMBlexyiQCJTeQJWLLJ3Va_dg?e=6Z7XnI

Enllaç a la Documentació:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EbRKXBhb0BROgYS5ETRI434BK6O0LfxCaF8OUC36VwSREg?e=fME9v8

Enllaç a la ponència de la Tere Carulla

https://www.youtube.com/watch?v=_zWPi0-wFyI&t=1155s