EXERCICIS ESPIRITUALS 2021 / EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021

EXERCICIS ESPIRITUALS 2021 / EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021

El passat 23-24 de gener vam tenir els Exercicis Espirituals anuals, enguany en línia, predicats pel salesià Manel Bellmunt, amb el tema “EL DO I LA TASCA DE L’ESPERANÇA”.A continuació s’adjunten els enllaços al’material, les oracions i els enllaços al nostre canal de youtube, per accedir i poder descarregar tots els blocs de les reflexions d’aquestes dues jornades.

El pasado 23-24 de enero  tuvimos los Ejercicios Espirituales anuales, este año en línea, predicados por el salesiano Manel Belmunt, con el tema “EL DON Y LA TAREA DE LA ESPERANZA”. A continuación se adjuntan los enlaces al material, las oraciones y los enlaces a nuestro canal de youtube, para acceder y poder descargar todos los bloques de las reflexiones de estas dos jornadas. 

Enllaços als enregistraments /  Enlaces a las grabaciones

Enllaços als documents / Enlaces a los documentos