“48 horas para sentir y gustar el Amor de Dios con la Palabra”

(La Palabra, un camino para ser seguidor de Jesús)

Predicadora: Marga Garcia (FMA)

Poblet. 2006.01.21 041

Sobre la inscripció i el preu:

  •  L’estada de tot el cap de setmana a la casa i els exercicis tenen un cost de 105 euros.

 El sistema d’inscripció i pagament seguirà el següent ordre:

 Inscripció:

Les persones que vulguin participar als EE.EE. ho comuniquen al seu coordinador/a de centre. A continuació, el coordinador/a de cada centre farà efectiu l’ingrés de la paga i senyal (30 euros per persona a partir de l’1 de febrer 2014) en el número de compte de l’Associació (2100-1005-03-0200086418), explicitant el centre i el nombre de participants. Per exemple: Sant Boi, EE.EE. 2014, 5 persones i els noms corresponents.

Per últim, caldrà trucar al Antonio Caballero o enviar-li e-mail, per confirmar l’ingrés i el nom de les persones (Tel. 93.652.81.34 o e-mail acaballeromar@hotmail.com). Només en aquest darrer pas, la inscripció es donarà per vàlida. La inscipció s’haurà de produir abans del 14 de febrer de 2014. La resta del cobrament es farà a Poblet.

 ATENCIÓ! Les places són limitades.

 Els Exercicis Espirituals són temps de reanimació espiritual que Don Bosco considerava la part fonamental  i la síntesi de totes les pràctiques de pietat.

Els Exercicis Espirituals haurien de ser:

  • Entrenament per a la immersió en la REALITAT. (Escoltar la paraula de Déu)
  • Exercici en la LECTURA PROFUNDA d’aquesta realitat. (Discernir la “seva” voluntat)

NOTES:

 Sobre l’arribada i l’assistència:

Us recordem que els exercicis tindran inici el divendres 21 de febrer de 2014 a les 20:30h (a les 21:00h és el sopar) i que és molt important que des d’un començament puguem iniciar de forma conjunta totes les activitats. Es demana puntualitat.

Cal garantir la total presència i permanència als exercicis. Amb això es vol respectar la dinàmica del grup i la sintonització amb la temàtica, l’actitud de treball i el caliu des del primer moment. La trobada s’acabarà el diumenge 23, després de dinar.

Sobre els estris:

  •  No us oblideu la Bíblia.
  •  Paper i bolígraf (són molt útils).
  • Estris personals.
  • Cal que porteu llençols o sac de dormir, i tovallola. Si algú no en porta es poden demanar, però s’han de llogar.

[Si vols el document amb aquesta informació en PDF, clica aquí]