Gran festa de Don Bosco a la Família Salesiana de Sabadell, amb la promesa com Salesians Cooperadors, de tres aspirants i la primera comunió de tres joves de la Parròquia de Sant Oleguer.
Va presidir l’Eucaristia Cristobal López, actual Provincial dels Salesians de la Província de Maria Auxiliadora. El seu últim acte oficial abans de prendre possessió com a Arquebisbe de Rabat.
Una animada i jovial cerimònia, on van realitzar promesa tres aspirants del Centre de Sabadell, com a nous Salesians Cooperadors i també van fer la seva Primera Comunió tres joves dels Grups de Fe, de la Parròquia de Sant Oleguer.
Una autèntica festa de la Família Salesiana de Sabadell, que va acabar amb un gran pica-pica, ple rialles, abraçades i signes d’afecte de tots els assistents.

Gran fiesta de Don Bosco en la Familia Salesiana de Sabadell, con la promesa como Salesianos Cooperadores, de tres aspirantes y la primera comunión de tres jóvenes de la Parroquia de Sant Oleguer.
Presidió la Eucaristía Cristobal López, actual Provincial de los Salesianos de la Provincia de María Auxiliadora. Su último acto oficial antes de tomar posesión como Arzobispo de Rabat.
Una animada y jovial ceremonia, donde realizaron promesa tres aspirantes del Centro de Sabadell, como nuevos Salesianos Cooperadores y también hicieron su Primera Comunión tres jóvenes de los Grupos de Fe, de la Parroquia de Sant Oleguer.
Una auténtica fiesta de la Familia Salesiana de Sabadell, que acabó con un gran pica-pica, lleno risas, abrazos y signos de afecto de todos los asistentes.