L’Associació dels Salesians Cooperadors és un dels grups de la Família Salesiana. Juntament amb la Societat de Sant Francesc de Sales i l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora i altres grups oficialment reconeguts.

És portadora de la comuna vocació salesiana, corresponsable de la vitalitat del projecte de Don Bosco en l’Església i en el món.

 

L’Associació aporta a la Família Salesiana els valors específics de la seva condició secular, en el respecte de la identitat i autonomia pròpies de cada grup. Viu una particular relació de comunió amb la Societat de Sant Francesc de Sales que, per voluntat del Fundador.

Té en la Família un paper específic de responsabilitat.

Els Salesians Cooperadors viuen la seva fe en la pròpia realitat secular. Tot inspirant-se en el projecte apostòlic de Don Bosco, senten viva la comunió amb els altres membres de la Família Salesiana. Es comprometen en la mateixa missió juvenil i popular, de forma externa i associada. Treballen per al bé de l’Església i de la societat, de forma adaptada a la seva condició i a les seves possibilitats concretes.

¿Quiénes somos los Salesianos Cooperadores?

La Asociación de los Salesianos Cooperadores es uno de los grupos de la Familia Salesiana. Junto con la Sociedad de San Francisco de Sales y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y otros grupos oficialmente reconocidos.

Es portadora de la común vocación salesiana, corresponsable de la vitalidad del proyecto de Don Bosco en la Iglesia y en el mundo.

La Asociación aporta a la Familia Salesiana los valores específicos de su condición secular, en el respeto de la identidad y autonomía propias de cada grupo. Vive una particular relación de comunión con la Sociedad de San Francisco de Sales que, por voluntad del Fundador.

Tiene en la Familia un papel específico de responsabilidad.

Los Salesianos Cooperadores viven su fe en la propia realidad secular. Todo inspirándose en el proyecto apostólico de Don Bosco, sienten viva la comunión con los otros miembros de la Familia Salesiana. Se comprometen en la misma misión juvenil y popular, de forma externa y asociada. Trabajan para el bien de la Iglesia y de la sociedad, de forma adaptada a su condición y en sus posibilidades concretas.