El Déu de Bush

ELS CENTRES DE MERIDIANA I BADALONA REFLEXIONEN SOBRE LA RELIGIÓ I EL PODER

Els centres de Meridiana i Badalona en una de les seves trobades anuals han reflexionats sobre la religió i el poder.Coincident amb les eleccions als EUA, hem analitzat com la religió pot ser adaptada a les les necessitats polítiques de determinats dirigents i grups de poder.

Per aquesta reflexió hem treballant el document 126 de Cristianisme i Justícia: El Déu de Bush (document en català, en castellà)

  1. Primer es va fer una lectura personal del document
  2. A la reunió de grup es van comentar els aspectes més destacables d’aquest document, i com es va servir la religió per mantenir el poder, descontextualitzant diferents principis i adaptant-los a les necessitats de domini.
  3. Es van extreure les idees més rellevants i cada membre del grup cercà una cita bíblica per emmarcar novament la referència.
  4. A la trobada de centres es varen repartir aquestes cites entre tots els assistents i en petits grups varen analitzar si el déu de Bush, coincideix amb el Déu del Crist.
  5. Finalment es va fer una petita posta en comú

Les nostres conclusions ens portaren a veure:

 • El déu de Bush s’assembla amb el Déu de l’antic testament: Un déu castigador. El Déu del Crist és un Déu pare que perdona i estima els homes.
 • El déu de Bush tria un únic poble en el món, per salvar la humanitat (el poble nord americà). El Déu del Crist tria a tota la humanitat i no fa distincions de sexes, races i té predilecció pels més pobres.
 • El déu de Bush vol el poder i el domini per sobre de tot, el Déu del Crist és un Déu de servei que renta els peus, acull als pecadors i leprosos i perdona quan l’estan crucificant.