IMF Greece Financial CrisisBanc Mundial i Fons Monetari Internacional:
Un ajut per als països pobres?

Moltes vegades sentim parlar del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional (a la TV, als diaris, a sociòlegs o a polítics, a responsable d’ONGs…), i fins i tot fa poc dins de l’Associació de Cooperadors, a la darrera sessió del Grup Àgora sobre la “militància”, es va comentar el paper d’aquests organismes en la controvertida globalitació… però ben bé molts de nosaltres no sabem què són, quins objectius tenen i com influencien en la societat i en les persones….

Cristianisme i Justícia disposa d’una publicació, un quadern en relació a aquests organismes:

Quader CiJ Núm. 112.
MARTA ARIAS i JOSÉ Mª VERA. Banc Mundial i Fons Monetari Internacional. Un ajut per als països pobres?

que el podeu veure i descarregar (o demanar en versió paper) a través del següent enllaç: Català / Castellà

El llibret explica què són i per a què serveixen el Fons Monetari i el Banc Mundial, quina influència tenen sobre els països (sobretot en els paísos en vies de desenvolupament), quins tipus de polítiques impulsen i com repercuteixen en l’economia i la política en diferents àmbits. Com tots el quaders de CiJ, inclou unes preguntes per a la reflexió i el diàleg en grup després de la seva lectura.