PropostaFormativaEtapaInici

Marc de referència i objectius de l’etapa

La formació inicial dels aspirants a SS.CC. es divideix en 3 etapes:
  • Etapa inici: 0 – 1 any.
  • Etapa aprofundiment: 3 – 4 anys.
  • Etapa promesa: 1 – 2 anys.
Els objectius de l’etapa inici són:
  • Iniciar-se i aprofundir en el significat i vivència de la vocació del salesià cooperador.
  • Discernir sobre la continuïtat en aquest camí formatiu i vocacional.

Documents de treball per aquesta etapa inicial 0 -1 any

Document número 1 – Proposta formativa

Document amb la proposta de les cinc sessions de treball i altres aspectes relacionats amb la programació d’aquestes.

Document número 2 – La vocació del Salesià Cooperador, una vocació eclesial

Document per a la segona sessió.

Document número 3 – La vocació del Salesià Cooperador, una vocació laïcal

Document per a la tercera sessió

Document número 4 – L’eix de la vida

Document per a la quarta sessió

Document número 5 – Textos que expresan una relación entre laicos y religiosos

Document complementari número 5

Document número 6 – La Taca