PAUTES PER L’ELABORACIÓ DELS PROJECTES DE CENTRE

Què és un projecte?

El projecte és per al Cooperador, la proposta que senyala un camí concret per a viure la identitat evangèlica salesiana en un espai, situació i temps determinats.

No és una mera programació d’activitats, ni un catàleg de normes i costums; és la manera de ser, de viure i de fer de les persones, dels grups i dels centres… Ha de marcar processos, dinamisme, vida…

La finalitat del projecte és expressar el que som i el que volem ser. Per tant, ens ha de ser útil com a instrument valuós per la revisió i l’avaluació de la maduració de la persona, del grup o del centre.

Qualsevol projecte explícita una manera de viure, més que una forma de fer, i porta implícita una pretensió de renovació continua i una exigència de formació per créixer i madurar en la identitat salesiana.

Els projectes han de constar de: Punt de partida, Punt d’arribada, Estratègies operatives i Avaluació.

Dimensions dels projecte

Dimensió Formativa

Dimensió Comunitària

Dimensió Celebrativa

Dimensió Apostòlica

DIMENSIÓ FORMATIVA

Com estem ara?

Com hauríem d’estar

Què ens proposem fer?

 1. Quantes reunions formatives fem?
 2. Les fem només en el nostres grups?
 3. Participem en altres ofertes formatives?
 4. Fem formació amb altres membres de la FASA?
 5. Participem a les trobades formatives que organitza l’Associació?
 6. Qui dinamitza la formació en el nostre Centre?

 

 

El Cooperador és el primer i principal responsable de la seva formació. (RVA 38,1)L’Associació promou i sosté la formació personal i en grup dels seus membres mitjançant l’acció de Cooperadors qualificats i del Delegat o Delegada. (RVA 38,2)Ús adequat dels materials formatius.(Congrés Insp. 2.7.)

Afavorir trobades de formació, celebracions i apostolats comuns a centres pròxims o que es trobin en la mateixa zona. (Congrés Regional Repte 1 suggeriment centres 2)

Posar en marxa la vocalia de formació, allà on no existeixi, tot escollint responsables a nivell local. (Congrés Regional Repte 3.5.)

DIMENSIÓ COMUNITÀRIA

puja

Com estem ara?

Com hauríem d’estar

Què ens proposem fer?

 1. Tenim moments de trobades lúdiques en el grup, en el centre i en l’Associació conjuntament
  amb FASA?
 2. Ens acompanyem en els moments més forts de la vida (malalties, dol, casaments, aniversaris…)

 

 

 

 

 

 

La vocació comuna i la pertinença a la mateixa Associació converteixen els Cooperadors en germans i germanes espirituals. (RVA 19,1)S’ajuden els uns als altres fins i tot mitjançant l’intercanvi de béns espirituals, especialment amb la pregària. (RVA 19,3)Organització i participació en jornades formatives, celebratives i lúdiques de forma conjunta en l’obra salesiana. (Congrés Insp. 3.2.)

Tenir cura i alimentar la unió entre els membres del nostre centre, provocant moments lúdics, de comunicació, de pregària i de reflexió.(Congrés Regional
Repte 2 suggeriment centres 1)

DIMENSIÓ CELEBRATIVA

puja

Com estem ara?

Com hauríem d’estar

Què ens proposem fer?

 1. Tenim moments concrets per celebrar la nostra fe en el grup, en el centre?
 2. Portem la vida a la celebració, i la celebració
  a la vida?
 3. Preguem amb els nostres germans?
 4. ...
Caracteritzada per l’esperit Salesià, la seva pregària és senzilla i plena de confiança, alegre i creativa, impregnada d’un intens ardor apostòlic; sobretot connectada amb la vida i s’allarga en ella. (RVA 32,2)Transforma la seva vida en una litúrgia de lloança i el treball, el descans, les iniciatives apostòliques, les alegries i els sofriments són així viscudes en el Senyor i es converteixen en do agradable a Déu
i en un himne a la seva glòria. (RVA 32,3)Seguint els ensenyaments de Dom Bosco, s’acosta amb fe i freqüència als sacraments. En l’Eucaristia beu, en la font de la caritat pastoral. (RVA 33,3) 

 

DIMENSIÓ APOSTÒLICA

puja

Com estem ara?

Com hauríem d’estar

Què ens proposem fer?

 1. El nostre Centre té algun compromís?
 2. Tenim moments per compartir compromisos?
 3. Ens impliquem amb la Parròquia, amb el barri o
  amb l’obra dels Salesians o Salesianes?
Als CCSS s’els donen totes les formes d’apostolat. Entre aquestes, seguint Dom Bosco és dóna preferència a:

 • Catequesis i formació cristiana;
 • L’animació de grups i moviments juvenils i familiars;
 • La col·laboració en centres  educatius i escolars;
 • Servei social entre els pobres;
 • El compromís en el camp de la comunicació social, que crea cultura i difon models de vida en el poble;
 • La cooperació en la pastoral vocacional i la promoció de la pròpia Associació;
 • La tasca missionera i la col·laboració en el diàleg ecumènic;
 • Els CCSS estan oberts a més a emprendre noves iniciatives
  que responguin a les urgències de la zona. (RVA 16,1)

Reflexió sobre el sentit de la disponibilitat vers el servei: el compromís apostòlic. (Congrés
Insp. 4.1.)

Promoure iniciatives que facin que els CCSS no es trobin sols en llur activitat apostòlica.(Congrés Regional Repte 6 suggeriment centres 2)

Animar com a Centre un projecte apostòlic comú. (Congrés Regional Repte 6 suggeriment centres 4)

Comissió
de FormacióInspectoria Mare de Déu de la MercèBarcelona, juny del 2002
puja