aigua_pa_vi
Materials de treball, pregària i reflexió dels Exercicis Espirituals 2004
Els Exercicis espirituals 2004 varen disposar de tres blocs de treball importants, un moments de silenci on es va fer una experiència de Lectio-Divina, centrada en tres símbols: L’Aigua, el Pa i el Vi.
Aquí podeu trobar els 3 documents que es van fer servir per a la pregària i la meditació.
L’aigua
El pa
El Vi