Pregària 2: Domund

Dijous, 24 d’octubre 2002

Domund

Cant: Salvator mundi

Introducció

Avui, amb el pensament posat en el diumenge del Domund, dediquem aquesta pregària als oblidats per tothom.L’Evangeli d’avui ens pot il.luminar: no podem quedar-nos tan tranquils, escudant-nos en el “no podem fer res”. Cal posar-se en marxa, cal cercar nous camins de compromís… en definitiva, buscar-nos problemes.

Lectura:

11 de setembre 2001: avui també han mort 35.615 nens i nenes de fam.Víctimes: 35.615 (FAO)
Lloc: països pobres de tot el planeta
Edicions espececials dels telenotícies: 0
Articles de premsa: 0
Missatges del President: 0
Convocatòria de comitè de crisi: 0
Manifestacions de solidaritat: 0
Minuts de silenci: 0
Conmemoracions per les víctimes: 0
Fòrum socials organitzats: 0
Missatges del Sant Pare: 0
La Borsa: no va malament.
L’Euro: prenent força
Nivell d’alerta: 0
Mobilització de l’exèrcit: una mica
Hipòtesi sobre la identitat dels criminals: indicis
Possibles responsables del crim: els països rics

Silenci curt

Cant: Ubi Caritas

ubicaritas
Evangeli: Lc 12, 49-53. No he vingut aportar la pau, sinó la divisió
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: »He vingut a calar foc a la terra, i com voldria que ja estigués encesa! Haig de rebre un baptisme, i com desitjo que això es compleixi! ¿Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. He vingut a portar-hi divisió. D’ara endavant els cinc membres d’una família estaran dividits entre ells: tres contra dos i dos contra tres. Es dividiran el pare contra el fill, i el fill contra el pare; la mare contra la filla, i la filla contra la mare; la sogra contra la nora, i la nora contra la sogra.

Silenci llarg

Pregàries espontànies

Pare Nostre

Cant: Sanctus

2-child