Ésser Salesià Cooperador és una manera concreta de viure el bateig. Nosaltres volem viure l’Evangeli com ho va fer Don Dosco.

Compartim la nostra vocació salesiana amb els Salesians de Don Bosco (SDB) i les Filles de Maria Auxiliadora (FMA). La nostra manera de viure aquesta vocació té unes característiques i formes pròpies.

Aquest estil neix d’unes accentuacions evangèliques específiques, suscitades per la sensibilitat educativa i popular de Don Bosco; sensibilitat que l’Esperit Sant va suscitar en ell.

Don Bosco volia uns Salesians Externs que es coordinessin amb els Salesians Interns de les seves obres, en la gran Obra de l’atenció i de l’educació de la joventut necessitada de la seva època.

Així van néixer els Salesians Cooperadors, com a col•laboradors en la seva missió juvenil i els constituí com a Associació Eclesial: una entitat ben organitzada per fer més efectives les seves actuacions.

El Projecte de Vida Apostòlica és una autèntica regla de vida i actuació dels Salesians Cooperadors, on s’expressa l’organització Interna, les seves activitats, i especialment, els criteris d’actuació dels Salesians Cooperadors en l’àmbit personal, familiar, professional i eclesial.

Aquest documents han de permetre l’estudi i coneixement d’aquest Projecte de Vida Apostòlica (PVA).

Nuestro projecto de Vida Apostólica

Ser Salesiano Cooperador es una manera concreta de vivir el bautizo. Nosotros queremos vivir el Evangelio como lo hizo Don Bosco.

Compartimos nuestra vocación salesiana con los Salesianos de Don Bosco (SDB) y las Hijas de María Auxiliadora (FMA). Nuestra manera de vivir esta vocación tiene unas características y formas propias.

Este estilo nace de unas acentuaciones evangélicas específicas, suscitadas por la sensibilidad educativa y popular de Don Bosco; sensibilidad que el Espíritu Santo suscitó en él. Don Bosco quería unos Salesianos Externos que se coordinaran con los Salesianos Internos de sus obras, en la gran Obra de la atención y de la educación de la juventud necesitada de su época.

Así nacieron los Salesianos Cooperadores, como colaboradores en su misión juvenil y los constituyó como Asociación Eclesial: una entidad bien organizada para hacer más efectivas sus actuaciones.

El Proyecto de Vida Apostólica es una auténtica regla de vida y actuación de los Salesianos Cooperadores, donde se expresa la organización Interna, sus actividades, y especialmente, los criterios de actuación de los Salesianos Cooperadores en el ámbito personal, familiar, profesional y eclesial.

Estos documentos deben permitir el estudio y conocimiento de este Proyecto de Vida Apostólica (PVA).

boto01 Projecte de Vida Apostòlica ACTUALITZAT 2013 – (Català)
boto01 Projecto de Vida Apostólica ACTUALITZADO 2013 – (Castellano)
boto01 Comentario al PVA 2016 – (Castellano)