Tutorial de publicació del Blog

El blog permet la publicació distribuïda de notícies, esdeveniments i articles al web de l’Associació de Salesians Cooperadors.

Aquest document vol ser una ajuda per fer un correcte ús de les seves possibilitats i facilitar la publicació per part dels responsables de comunicació dels centres i del vocals de l’associació.

1 – Normés d’ús del web del nostre web

2 – El blog: estructura de la Pantalla d’entrada

3 – Accedir al blog, usuaris i perfils

4 – Afegir una entrada al Blog

Procés complert per a fer una entrada al blog

  1. Posar un títol adequat a l’entrada o notícia que es vol publicar
  2. Escriure el contingut de la informació. Opcionalment es poden posar imatges, inserir vídeos o enllaçar amb documents.
  3. Assignar una categoria.
    • Els centres han de fer servir la categoria corresponent al seu centre. També es pot fer servir altres categories.
  4. Definir una imatge destacada per a la informació publicada.
  5. Si a l’entrada se li ha assignat una de les següent categories: Notícia, Esdeveniments, Formació, Convivències, Estrena o Butlletins cal definir una imatge de 640×250 punts per al correcte funcionament de Dynamic Gallery Content.
  6. Desar l’entrada com a enviar per a revisió.
  7. Enviar un correu electrònic a l’administrador del web, per tal de que faci la validació i resti publicada la notícia.