Accedir al blog, usuaris i perfils

Entrada

Per accedir a les funcions per la publicació d’informacions, cal que cliqueu a l’enllaç que hi ha a la part inferior dreta, que diu Log in.

blog_002

Accedireu a la pantalla de validació on heu de posar l’usuari i la contrasenya que se us ha lliurat

blog_003

A continuació i si tot ha estat correcte, sereu a la pàgina principal per a l’edició de continguts del nostre web. Aquesta pàgina pot variar en funció de l’usuari que es faci servir.

blog_004

Usuaris i perfils

  • Cada usuari d’un bloc té associat un perfil.
  • Els perfils determinen un patró de privilegis, de operacions que es poden realitzar.

Els perfils

Els perfils són:

  • Subscriptor
  • Col·laborador
  • Autor
  • Editor
  • Administrador

Els usuaris del centres tenen un perfil de Col·laborador: poden editar entrades, pujar arxius a la mediateca, però NO poden publicar entrades, només enviar-les a revisió, per que l’administrador del web les verifiqui i les publiqui.

Els usuaris dels vocals tenen un perfil d’editor que els hi proporciona algunes funcionalitats que els usuaris del centre no tenen.

El perfil d’administrador disposa de totes les funcionalitats del sistema: actualització de paquets, creació de determinades estructures, creació d’usuaris….