El blog fa servir les categories per automatitzar determinades funcions del blog, el que permet que el ús del blog sigui molt dinàmica, senzill i pràcticament moltes coses es facin soles, però cal fer servir les categories de manera adequada.

En el moment de fer aquest tutorial al nostre blog hi ha definides un conjunt de categories.

Categoria principal Categoria secundària Observacions
Àlbum fotogràfic
Arxivat
Butlletins
Centres Locals Badalona
Ciutadella
Don Bosco
Huesca
Mare Mazzarello
Martí Codolar
Meridiana
Sabadell
Sant Antoni
Sant Boi
Terrassa
Consell Provincial
Destacat dreta – Formació Determina que la notícia es situïn al requadre superior de la banda dreta preferent de la pantalla.
Serveix per donar rellevància als aspectes de formació que es considerin adients
Destacat esquerra – Esdeveniments Determina que la notícia es situïn al requadre superior de la banda esquerra d’esdeveniments preferent de la pantalla.
Serveix per donar rellevància a determinats esdeveniment, que per la seva importància cal posar en relleu
Esdeveniments Convivències
3×3 de tu fe
Formació Estrena
General
Notícia
Pastoral Familiar Llars Don Bosco
Pregàries

Notícies dels centres

Al menú del web hi ha un enllaç amb les notícies de cadascun dels centres. Cada centre té una categoria.

Els responsables del blog de cada centre han d’assignar la categoria del seu centre a les seves entrades, d’aquesta manera apareixeran en el menú corresponent.

Alternativament també es poden assignar altres categories

Esdeveniments destacats i Destacats de formació

Per tal que determinada entrada figuri en el requadre destacats de la part superior de la finestra, cal assignar-li la categoria corresponent, només apareix la última entrada de la categoria.

blog_020

Requadre esquerre, reservat per als esdeveniments, cal assignar la categoria: Destacat esquerra – Esdeveniments

Per inserir una entrada de formació al requadre de la banda dreta, a la part superior, cal assignar-li la categoria: Destacat dreta – Formació.

Imatges de Dynamic Content Gallery

A la part superior de la finestra del blog hi ha un gran requadre on apareixen unes imatges que corresponen a determinades entrades.

La Dynamic Content Gallery mostra les últimes entrades que tinguin les categories: Notícia, Esdeveniments, Formació, Convivències, Estrena, Butlletins. Només és mostra una entrada de cada categoria i només la última per la seva data.

Normes per un ús correcte de Dynamic Content Gallery

Notícies de la portada del WEB

A la part superior del WEB hi ha una secció de últimes notícies, aquesta secció presenta les dues últimes entrades del blog, amb la categoria notícies.

blog_021