El blog: estructura de la Pantalla d’entrada

La pantalla inicial del nostre WEB està estructurada en una sèrie de parts, el seu coneixement pot facilitar l’ús de la potència del blog, per fer una millor publicació dels articles.

blog_001

Banner de capçalera

És el dibuix de la capçalera que identifica el nostre WEB.

Menú

Permet l’accés a les seccions fixes del nostre espai.

Dynamic Content Gallery

Són imatges dinàmiques que permeten l’accés atractiu i ràpid a determinades entrades del blog

Calendari

Enllaçat amb el calendari de gmail, on es registren els esdeveniment i dates importants per a la nostra associació

Esdeveniments

Es ressalta algun esdeveniment que serà important.

Destacat de la formació

Espai reservat per al vocal de formació, des d’on es pot enllaçar amb els documents de formació

Notícies

Les entrades dins de la categoria de notícies

Entrades

Totes les notícies que es van posant al blog

Enllaços preferents

Zona on es posen els accessos a determinades pàgines i documents d’especial interès per a tots nosaltres

El més destacat

De manera dinàmica el Blog posa per ordre les pàgines més visitades del nostre web.

Categories

Els articles publicats al blog tenen associada una categoria, aquí es pot accedir als articles de les diferents categories

Núvol de categories

De manera dinàmica i atractiva el blog presenta les categories més visitades, per això fa servir la mida de la lletra

Arxiu de publicacions

Es pot accedir a entrades antigues

Entrada / Log In

Enllaç a la pàgina de validació, on es pot accedir al blog per fer modificacions i publicar informacions.