Testimoni del SSCC de la nostra província Andreu Ibarz:
 «La Pasqua ens convida a impulsar les benaurances per viure una Església pobra», penjat a la pàgina web de l’Església Arxidiocesana de Barcelona (https://www.apostolatseglarbcn.org/), englobat en el Pla de Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona – Sortim!
https://esglesia.barcelona/es/actualitat/andreu-ibarz-la-pascua-nos-invita-a-impulsar-las-bienaventuranzas-para-vivir-una-iglesia-pobre/
Resta de testimonis sobre el “Eix dels pobres – Sortim! Pla de Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona “.  https://esglesia.barcelona/es/salgamos-pobres/
https://www.youtube.com/watch?v=VSfNN-1CiJw
https://www.youtube.com/watch?v=A9YX6K0Yvpk
https://www.youtube.com/watch?v=pC9jmPB1VFE
https://youtu.be/46q47IyCRKE
https://www.youtube.com/watch?v=1-mjwFYaalM
https://youtu.be/uSsKDX3cQqA
https://youtu.be/h-qIVo810Yg