Trobada de preparació del proper Congrés de Laics, amb la participació de les associacions i grups que formen part de l’Apostolat Seglar de Catalunya, inclosa la nostra província de Salesians Cooperadors.
Va començar amb la pregària, seguida per una ponència per part de l’Arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas.
Posterior recull de les aportacions realitzades en el treball previ de les associacions i grups, on s’extrauran les conclusions a presentar al Congrés.
Concloent amb l’eucaristia, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo.

Aquí Teniu l’enllaç per veure el document amb el recull d’Aportacions de Els nostres grups, en la trobada d’inici a Badalona, ​​realitzat per Pere Domínguez del centre de Badalona.

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EaOpc-sQN0NEkutdEy-XRvgBwRmVR-M2NZPB8YocxXchyg?e=ccZalb

I en aquest altre enllaç al document final amb les aportacions que es presentarà al Congrés de Laics, per part de l’Arxidiòcesi de Barcelona

https://www.apostolatseglarbcn.org/2019/11/20/jornada-catalana-2019-2020-proceso-de-preparacion-del-congreso-de-laicos-cias/