Trobada d’inici del curs 2017-18 al Centre de Badalona
Presentació de la Casa d’Espiritualitat del Tibidabo, pel Salesià Domenech Valls.
També presentació del llibre L’ALEGRIA DE L’AMOR per part del matrimoni Iolanda Otal i Jordi Girona, SSCC de la nostra província.
Una part molt important de la nostra trobada és la Promesa com Salesiana Cooperadora de Lola, del Centre de Badalona i la renovació de la Promesa de tots els membres d’aquest Centre, durant l’Eucaristia final.
 
Encuentro de inicio del curso 2017-18 en el centro de Badalona.
Presentación de la Casa de Espiritualidad del Tibidabo, por el Salesiano Domenech Valls.
También presentación del libro LA ALEGRÍA DEL AMOR por parte del matrimonio Iolanda Otal y Jordi Gerona, SSCC de nuestra provincia.
Una parte muy importante de nuestro encuentro es la Promesa como Salesiana Cooperadora de Lola, del Centro de Badalona y la renovación de la Promesa de todos los miembros de este Centro, durante la Eucaristía final.