Diumenge, 4 de juny – Gran dia en la trobada final de curs al nostre Centre de Ciutat Meridiana de Barcelona.
Informacions de la vida de cada Centre, imposició del pin a nostres germans i germanes que celebraven 25 anys de promesa com a SSCC i promesa com SSCC de tres aspirants durant la missa parroquial.

Domingo, 4 de junio – Gran día en el encuentro final de curso en nuestro centro de Ciutat Meridiana de Barcelona.
Informaciones de la vida de cada Centro, imposición del pin a nuestr@s herman@s que celebraban 25 años de promesa como SSCC y promesa como SSCC de tres aspirantes durante la misa parroquial.

01 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29