Estrena 2014

Estrena del Rector Major 2014: ”Da mihi animas, cetera tolle”

L’estrena del Rector Major per a l’any 2’14 que acabem d’estrena ens proposa acudir a l’experiència espiritual de Don Bosco, per caminar en la santedad, segons la nostra vocació especiífica per “La glòria de Déu i la salvació de les ànimes”.

Després de conèixer millor la història i la pedagogia de D.Bosco als anys 2012 i 2013, aquest any ens endisem en el cor de D.Bosco per aprofundir la seva espiritualitat i enriquir la nostra des de la més profonda perspectiva vital i trascendent.

Seguim així preparant el camí que ens porta a la celebració al 2015 del bicentenari del naixement de D.Bosco, agraïnt profondament al Senyor per la seva vida i sentint com segueix al nostre costat, guiant i acompanyant els nostres pasos per caminuar junt als joves dels nostres entorns.

Pots llegir el text complert de l’estrena. (TEXT EN CATALÀ) (TEXTO EN CASTELLANO) (en castellà)

Agunaldo2014              Aguinaldo2014_CST