Formaciò Quaresma Diumenge 13 de Març del 2022 / Formación Cuaresma Domingo 13 de Marzo del 2022

Formació Quaresma 2022 Lloc: Santa Dorotea, (Salesianes Sarrià) Data: 13 de Març del 2022   El papa Francesc convoca tota l’Església a «caminar junts», ja que això vol dir sinodalitat. Però, per què? El Papa vol que aquest camí sinodal del «caminar junts» ajudi a fer-nos més conscients que tots formem part de l’Església com a Poble de Déu, siguem on siguem (parròquies, moviments, associacions o institucions d’Església, congregacions religioses, serveis diocesans, etc.). En … [Read more...]

Recès de Quaresma 2022 – Santa Dorotea, 12 de Març 2022 / Retiro de Cuaresma 2022 – Santa Dorotea, 12 de Marzo del 2022

Recès de Quaresma 2022 Lloc: Santa Dorotea (Salesianes Sarrià) Data; 12 de Març del 2022 L´espiritualitat de Maria Mazzarello. és la d'una persona que s'ha fet senzilla i transparent a través de la trobada amb Jesús: un gran amor per Déu, per Jesús, per Maria i pels altres. Un amor que era percebut per les germanes i les joves per això hi van tenir gran confiança. El cor senzill no té segones intencions, no vol infondre respecte, no entén servir-se de Déu sinó que es lliura totalment a … [Read more...]

#ElSecretDeLaFamilia

En aquesta trobada es poden diferenciar diferents moments: Presentació de l’exhortació del document de l’Alegria de l’amor (Amoris Laetitia) Treball per grups formats per membres de diferents grups i centres. El van fer amb una dinàmica de gamificació (plantejament d’un joc que permet treballar el tema proposat) Aportacions del treball dels grups que es van trobar el 24 d’octubre. Proposta de treball POST-TROBADA per aprofundir aspectes del document de l’alegria de … [Read more...]

Fe-milia

Documents del tema: Presentació del tema Enquesta Família Ideal Fe-mília - Presentació del tema Fe-mília - Enquesta Família Ideal … [Read more...]

Marc de Referència per a la Pastoral Familiar Salesiana

  … [Read more...]

Trabajar la figura de María, especialmente la advocación de M.ª Auxiliadora.

Enlaces para trabajar la figura de María, especialmente la advocación de M.ª Auxiliadora. Conocemos a María: https://bit.ly/2W34Orq La oración a María: https://bit.ly/2VIaiZG La Virgen de la Merced: https://bit.ly/3aGGAIZ Basílica de M.ª Auxiliadora de Turín: https://bit.ly/2YbilQs Cuadro de M.ª Auxiliadora: https://bit.ly/2KHW30U … [Read more...]

Comentario evangelio según San Juan 10, 1-10 por Teobaldo Pujol de Salas

Comentario sobre el evangelio según San Juan 10, 1-10 por parte del seminarista diocesano y aspirante a Salesiano Sooperador Teobaldo Pujol de Salas, del Centre Salésien Don Bosco de Perpinyà. "En aquel tiempo, dijo Jesús: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre … [Read more...]

EJERCICIOS ESPIRITUALES ONLINE, POR ALEJANDRO GUEVARA (SDB)

EJERCICIOS ESPIRITUALES ONLINE, POR ALEJANDRO GUEVARA (SDB), DELEGADO INSPECTORIAL PARA LA FAMILIA SALESIANA. Querida familia: Acaba de finalizar la presentación de los ejercicios espirituales online que con tanto cariño nos ha preparado Alejandro Guevara. Son muchas las personas que nos transmiten que en determinadas horas no se podrán conectar o que no disponen de cuenta de Facebook…No importa. Estos ejercicios se caracterizan por la flexibilidad. Todos los materiales y las meditaciones se … [Read more...]

Congreso Laicos / Pueblo de Dios en salida / Enlace a los documentos finales

Accés directe als documents finals de Congrés de Laics. A la Ponència inicial, a les ponències dels quatre itineraris plantejats i a la ponència final. Així com a la butlleta, Itinerari per laics 6.0. Missioners de l'alegria i una altra documentació diversa. Es pot veure i descarregar en l'enllaç que figura a continuació. Gaudiu en grup, o de forma individual de la feina i la reflexió.   Acceso directo a los documentos finales del Congreso de Laicos. A la Ponencia inicial, a las … [Read more...]

Recés 9/02 Salesianes Sant Andreu. Accés a la documentació i ponència Tere Carulla

 Adjuntem enllaços per poder accedir a la documentació i la ponència de la Tere Carulla, per tal de poder realitzar-lo, tant com a centre, grup o a nivell invidual. Enllaç al PowerPoint: https://cooperadores-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EZ7hDl-qmpBHoRnfwCI4SVMBlexyiQCJTeQJWLLJ3Va_dg?e=6Z7XnI Enllaç a la … [Read more...]