Recès de Quaresma 2022

Lloc: Santa Dorotea (Salesianes Sarrià)

Data; 12 de Març del 2022

L´espiritualitat de Maria Mazzarello. és la d’una persona que s’ha fet senzilla i transparent a través de la trobada amb Jesús: un gran amor per Déu, per Jesús, per Maria i pels altres. Un amor que era percebut per les germanes i les joves per això hi van tenir gran confiança. El cor senzill no té segones intencions, no vol infondre respecte, no entén servir-se de Déu sinó que es lliura totalment a Ell.

(Mª Rosa Olivella)

————————————————————————————-

Retiro de Cuaresma 2022

Lugar: Santa Dorotea (Salesianas Sarrià)

Fecha: 12 de Marzo del 2022

La espiritualidad de María Mazarello es la de una persona que se ha ido haciendo sencilla y transparente a través del encuentro con Jesús: un gran amor por Dios, por Jesús, por María y por los otros. Un amor que era percibido por las hermanas y las jóvenes por ello tuvieron gran confianza en ella. El corazón sencillo no tiene segundas intenciones, no quiere infundir respeto, no entiende servirse de Dios sino que se entrega totalmente a Él.

(Mª Rosa Olivella)

————————————————————————————

Recès / Retiro: https://youtu.be/JcmsLecGIoM

Material català:

Material castellano: