Formació Quaresma 2022

Lloc: Santa Dorotea, (Salesianes Sarrià)

Data: 13 de Març del 2022

 

El papa Francesc convoca tota l’Església a «caminar junts», ja que això vol dir sinodalitat. Però, per què? El Papa vol que aquest camí sinodal del «caminar junts» ajudi a fer-nos més conscients que tots formem part de l’Església com a Poble de Déu, siguem on siguem (parròquies, moviments, associacions o institucions d’Església, congregacions religioses, serveis diocesans, etc.). En definitiva, la sinodalitat vol ajudar-nos a ser un millor Poble de Déu en el món concret en què vivim (familiar, professional, cívic, sociopolític… i eclesial)!

(Enric Termes)


 

Formación Cuaresma 2022

Lugar: Santa Dorotea, (Salesianas Sarriá)

Fecha: 13 de Marzo del 2022

 

El papa Francisco convoca a toda la Iglesia a «caminar juntos», ya que esto significa sinodalidad. Pero, ¿por qué? El Papa quiere que este camino sinodal del «caminar juntos» ayude a hacernos más conscientes de que todos formamos parte de la Iglesia como Pueblo de Dios, estemos donde estemos (parroquias, movimientos, asociaciones o instituciones de Iglesia, congregaciones religiosas , servicios diocesanos, etc.). En definitiva, ¡la sinodalidad quiere ayudarnos a ser un mejor Pueblo de Dios en el mundo concreto en el que vivimos (familiar, profesional,
cívico, socio… y eclesial)!

(Enric Termes)


Formació / Formación: https://youtu.be/yxGVLnN43PI

Material Català:

 

Material Castellano: