Fem Camí Junts

FemCamiJunts
 
boto01 Presentació del tema i materials
   

boto01

1r Bloc: Conflicte i convivència

 
  Doc 1. Reunió de grup
  Doc 2. Reflexions personals i de grup al voltant del text: La reconciliació. Més enllà de la justícia. Quadern 122 de CiJ.
  Doc 3. Conte “Construir ponts i no tanques” (web de Pastoral salesians)
  Doc 4. El PVA, Què ens diu al voltant d’aquest tema?
  Doc 5. Vídeo-fòrum al voltant de la pel·lícula “ La Ciutat de l’alegria”
  Doc 6. Vinyetes de Cortés: “Abba”
 
abba1 abba2 abba3
abba4 abba5 abba6
abba7 abba8 abba9
  Doc 7. Fases de la resolució de conflictes i fitxa de treball
 

(Puig, J. Mª. i Martín, X. L’Educació moral a l’escola. Teoria i pràctica. Ed. Edebé, 2000, pàg. 156)

  NOTA
 

Cal afegir els materials que es facilitaran arrel de la Trobada de Formació (13-14 de març).

Aconsellem que aquest tema es treballi després de la Trobada.

boto01

2n Bloc: La reconciliació i el valor del perdó

 
  Doc 1. La vida desde la reconciliación.
 

(AA.VV. CNSPJ. Catecumenado Juevenil 3. Ed. CCS, pàgs. 263-310; es fa una petita introducció i es presenten fitxes de treball)

  Doc 2. Estudi d’Evangeli
 

El Doc 2 es facilitarà al recés de Quaresma del 13 de març de 2010

  Document 3. El sacramento de la Reconciliación
 

(AA.VV. CNSPJ. Catecumenado Juevenil 3. Ed. CCS, pàgs. 311-320; es fa una petita introducció i es presenta una fitxa de treball sobre aquest sacrament)

boto01

3r Bloc: Gestió de conflictes

 
  Doc 1. Presentació en PDF sobre la gestió de conflictes
 

Material que es va fer servir a la trobada de Salesians Cooperadors de 14 de març de 2010

boto01

Materials de suport

 
Mat 1. Cites bíbliques Mat 2. El do de perdonar
Mat 3. Els tres fills del rei Mat 4. Orientació de resolució de conflictes
Mat 5. Per pregar quan desitgem el perdó Mat 6. Resolució de conclictes
Mat 7. Tinc un problema