La dimensió social

dimensiosocial
 
Al llarg d’aquest curs 2006/2007 es proposa un treball de formació al voltant de la dimensió social de la nostra vocació com a cristians i com a salesians.
Es pretén conèixer la base teològica de la doctrina social de l’Església (DSE), els seus principis i augmentar el grau de sensibilització que tenim respecte la Dimensió Social de la nostra vocació.
A l’estudi es proposa seguir un itinerari:
  • L’estudi s’inicia en la creació d’una comunitat, per part de Jesús: una comunitat enviada a proclamar el Regne.
  • Dins de la vocació salesiana comuna a tots els membres de la Família Salesiana, es viu la fe cristiana i l’evangeli amb un fort tarannà apostòlic.
  • Som cooperadors, amb una vocació específica, amb estil determinat i amb un dimensió laïcal. Amb una especificitat de la nostra dimensió apostòlica.
  • L’evangeli aporta unes maneres de viure en societat. Buscarem el reso de la DSE concretada en la Dimensió Social.
  • Els vuits grans principis de la doctrina social de l’esglèsia. Aplicables a la nostra manera de viure.
 
Els materials per aquest estudi es recull en aquests materials:
  1. La dimensió apostòlica de la vocació cristiana
  2. La dimensió apostòlica de la vocació salesiana
  3. La dimensió apostòlica de la cooperació salesiana
  4. La Doctrina Social de l’Església (DSI)
  5. Principis de la Doctrina Social de l’Església (DSI)
   
  Introducció a la Doctrina Social de l’Església apunts de Domènec Valls, presentats a l’assemblea d’inici de curs 2006