titol_txt

Tanda d’exercicis predicada per Lluís Mur (SDB)

La comunió és un fet central en la nostra vivència cristiana. El treball al voltant de la comunió s’insereix en el tema que ens ocupa aquest any al voltant de la vivència cominitària i la resolució dels conflictes.

  • La vivència de la comunió es fa palesa a la COMUNITAT.
  • En el nostre entorn, sovint, quan s’ofereix la vocació de Salesià Cooperador, hi ha gent que planteja una pregunta: “I això d’estar en una associació, que m’aporta?
  • L’evangelització és una urgència, per això és fonamental la comunió de la comunitat.

Al llarg del temps que serem a Poblet treballarem aquest tema en tres pasos:

foto_03